Wijzelf

de mensen achter het reframework

De ervaring van 25 jaar business development overgedragen via het Reframework !

Al ruim 20 jaar wordt de expertise Innovatie & Business Development gedoceerd in een executive masterleergang aan AOG School of Management dat onderdeel is van de Rijksuniversiteit van Groningen. Roald Vandepoel heeft als ervaren business innovatie expert een voorloper van het Reframework ontwikkeld welke de laatste jaren fungeerde als onderlegger voor de leergang, het NINE-model. Samen met professor Philip Wagner, de andere kerndocent van deze leergang, is het NINE-model inmiddels verworden tot het Reframework dat dienst doet als onderlegger voor het innovatieproces.

In 2013 heeft Mark de Greeff de leergang doorlopen en hebben Roald en Mark elkaar ontmoet. Dat heeft geleid tot een intensief proces van het verder uitontwikkelen van het bestaande NINE-model tot het Reframework met bijbehorende tools en methoden, literatuur en ordening. Inmiddels wordt de methode uitvoerig gebruikt als hulpmiddel en denkframe bij grote business innovatie vraagstukken. Zowel binnen overheid, kennisinstellingen en MKB als ook Corporate organisaties.

Margreet Beets heeft vele jaren samen met Roald gewerkt in diverse innovatieprocessen om met name de cruciale stap van vernieuwen en creatie te faciliteren in de Refinding fase van het proces.

Mario van der Linden heeft samen met Roald Vandepoel het bedrijf Delft Patents opgebouwd dat zich gespecialiseerd heeft in het valoriseren, het tot waarde brengen, van technologie. Vanuit Paradigma Shift hebben zij tientallen business innovatieprocessen opgestart tot aan de realisatie van nieuwe producten en diensten.